fbpx

POHYBOVKY PRO NEJMENŠÍ

[two_third]
Kdy – Od 12. září, každý čtvrtek od 16:00 do 17:00

Cena kurzu: 1500 Kč za 15 lekcí

Pro koho je kurz určen?

Pro holky i kluky od 3 do 6 let, což je ideální období pro zapojení dítěte do zájmově zaměřené pohybové činnosti – výrazně se rozvíjí pohybová aktivita, dítě se osamostatňuje, učí se spolupracovat, hledá si kamarády.

V kurzu je kladen důraz především:

  • Na všestranný pohybový rozvoj – pro děti v tomto věku je všestranné zaměření aktivit velice důležité, přetěžování některých svalových skupin a zanedbání jiných může poškodit tělesný vývoj.
  • Gymnastická průprava – je základ pro jakékoliv další sporty, proto se jí budeme také věnovat. Hravá forma – vycházíme z možností dětské pozornosti, často střídáme činnosti. Uvědomujeme si, že pro děti musí být cvičení především zábavná hra!
  • Cviky pro správné držení těla – vedeme děti k návyku správného držení těla, zařazujeme aktivity vhodné pro správný vývoj páteře.
  • Utváření kladného vztahu ke sportu – přejeme si, aby se sport stal pro děti oblíbeným způsobem trávení volného času, proto jim připravujeme vhodné příležitosti a snažíme se je náležitě je nadchnout. Děti se naučí komunikovat a spolupracovat s partou dětí i cvičitelkou.

Na hodinách také často využíváme hudbu, díky které se u dětí rozvíjí rytmické cítění a tanečky zase rozvíjí pohybovou paměť a estetiku pohybu.

Děti se také naučí základy sportovních her – dovednosti s míčem a jiným náčiním.

Pohybové hry jsou pro děti tohoto věku ideálním prostředkem k rozvoji nejen pohybových schopností a dovedností, ale i celé osobnosti (dítě se učí spolupracovat, chápat a dodržovat pravidla her, fungovat ve skupině).

Zapracujeme na rychlosti i obratnosti. Ovládneme hru s míči a jiným náčiním. Budeme kličkovat mezi překážkami. Hrát si a soutěžit společně s kamarády.

ÚVODNÍ UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

[/two_third]

[one_third_last]

Kluk a holka - radost

[/one_third_last]

1 thought on “POHYBOVKY PRO NEJMENŠÍ

Comments are closed.