fbpx

Bosu

BOSU® Balance Trainer  je jedna z novějších pomůcek, která je pro tělovýchovnou a sportovní praxi velkým přínosem. Přebírá výhody cvičení na velkých míčích, stepech i klasických balančních plošinách a je zároveň neocenitelná v systému „core training“, cvičení, které zapojuje hluboký stabilizační systém těla.
BOSU® Balance Trainer se může používat plochou stranou jak nahoru, tak dolů pro různé druhy balančních cvičení.

Filozofie

Bosu je specificky navržena, aby pomohla dosáhnout rovnováhy mezi svalovými systémy posturálních a fázických řetězců rychleji, bezpečněji a komplexněji než jiné tréninkové zařízení.

Při cvičení na bosu hledáte cestu nejmenší stálosti/odolnosti s co nejmenší námahou. Již při základním cviku, stoji oběma chodidly na „bublině“, si uvědomíme, že pouhý stoj na bosu je velmi komplexní a dynamický. Dochází k rozvoji centrálního nervového systému a umožňuje tak vzájemnou interakci systému intuitivně nalézat pozici nejmenšího odporu.

Zlepšená rovnováha vštěpuje větší sebedůvěru, která vyjasňuje celkový pohled a ovlivňuje vše, co děláme.

Využití balanční pomůcky:

Kardiovaskulární aerobní trénink

Kardio trénink podobným způsobem jako na stepech /bedýnky/, využitelná k poskokům, výskokům, lungům…. Vystupování a sestupování z bosu překonáváním výškového rozdílu a společně s udržováním stability pomáhá vytvořit trénink mnohem náročnější a pestřejší,  jumpy či plyometrické cviky zlepší výkonnost a hbitost.

Silový trénink

Vhodné pro rozvoj svalů dolních končetin – dynamické dřepy, výpady, unožení, přednožení, zanožení. Zapojení svalů horní části těla – posilování s činkami (ve stoje, v kleče, v lehu na bosu), různé varianty kliků /jednodušší varianty na polokouli, náročnější provedení při otočení bosu.

Flexibilita a relaxace

Ve stoji, v kleče či v lehu na vrcholu bosu při protahování – strečinku, využití výškového rozdílu, protažení s výdrží v krajních pozicích.

1 thought on “Bosu

Comments are closed.