fbpx

Aktualizace manuálu pro provoz vnitřních sportovišť od 24.5.2021

Od pondělí 24.5. bude moci být na vnitřním sportovišti 30 osob. Již se mohou pořádat i dynamické skupinové lekce v počtu až 12 osob. A při cvičení není nutný respirátor, tato výjimka platí již od 18.5.

Základní podmínka vstupu do prostoru vnitřního sportoviště (dále jen provozovna nebo sportoviště) zůstává stejná

Všechny osoby, které vstupují a pobývají v prostoru provozovny musí splnit podmínku platného negativníhoPCR testu ne staršího než 7 dní, nebo antigenního testu ne staršího než 72 hod, nebo potvrzení o očkování (14 dní po ukončené 2. dávce), nebo potvrzení, že spadají do ochranné lhůty 90 dní od prodělání nemoci Covid-19. Na základě komunikace Mgr. Ondřejem Friesem z Ministerstva zdravotnictví ČR se tyto osoby mohou prokázat vedle potvrzení z oficiálního odběrového místa také dokladem o testu provedeném na pracovištinebo se mohou testovat přímo u provozovatele sportoviště.

Více bod I/18 MO

Kolik osob může být najednou na sportovišti

  1. Maximální kapacita sportoviště je 1 osoba na 15 ma zároveň provozovatel neumožní více než 30 osob na sportovišti.
  2. Personál fitness centra se do tohoto počtu nepočítá. 
  3. Odstupy mezi cvičícími osobami musí být min. 2 metry, pokud se dále neuvádí jinak.
  4. Skupina může tvořit až 12 osob (to znamená, že se uvolňují podmínky pro skupinové lekce, je již možné pořádat např. kruhové tréninky nebo jiná dynamická cvičení).

Jaká pravidla platí pro používání šaten, sprch a toalet?

  1. Šatny a sprchy jsou veřejnosti nepřístupné pro převlékání či sprchování. Jejich prostor je však možné použít pro uložení tašek či venkovní obuvi, přičemž je nutné v prostoru šatny setrvat co nejkratší možnou dobu.
  2. Šatny a sprchy mohou využívat pouze osoby vykonávající sportovní přípravu, kterou provádí v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

Jaké ochranné pomůcky je třeba používat?

  1. Při výkonu fyzického tréninku NEmusí mít cvičící osoby zakryté dýchací cesty respirátorem. Tato podmínka platí již od zítřejšího dne, tj. 18.5.! (viz. Změna Mimořádného opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 18.5.)